Aktivitetscentret i Thorsgade

Velkommen til Solterrassernes Aktivitetscenter i Thorsgade for blinde og svagtseende borgere, som er en afdeling af Plejecentret Solterrasserne, Johan Krohns Vej 8 i Valby.

At blive ramt af synsnedsættelse griber ind den daglige tilværelse på en lang række områder. Et af Dansk Blindesamfunds formål har været at tilvejebringe boliger, plejehjemspladser og dagcenter til fordel for blinde og svagtseende, hvor man tilgodeser deres helt specielle behov.

Aktivitetstilbuddet er et netværksskabende tilbud, hvor personalet har et indgående kendskab til borgere med et synshandicap. Der bliver lagt vægt på at skabe nærhed, tryghed og et socialt fællesskab mellem borgerne.

Hvis du kan klare dig selv i dagligdagen på aktivitetscentret, skal du IKKE visiteres. Har du behov for pleje på centret, skal du visiteres. Du bliver visiteret ved at henvende dig til visitationen i det område, hvor du bor.

Aktivitetscentret har et tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund, hvor bl.a. konsulenterne er med til at formidle og koordinere tilknytning til aktivitetstilbuddet. Medlemskab af Dansk Blindesamfund er ikke en betingelse.