Arbejdspladsen

Solterrasserne består af plejehjemmet, særligt botilbud & dagcentret i Thorsgade.

Der er ca. 90 fastansatte samt afløsere, elever, studerende, praktik- & lønstilskuds ansatte.