Besøgende

Plejecentret er beboernes hjem, og derfor er familie & venner til enhver tid velkomne i henhold til beboernes ønske.

Som pårørende til en beboer på plejecentret har du mulighed for, mod betaling, at spise med til dagens forskellige måltider. Tilmelding til måltider skal ske hos personalet i afdelingen senest dagen før inden kl. 12.