Bestyrelse

Solterrasserne har en bestyrelse bestående af repræsentanter for Dansk Blindesamfund, beboere og personale.