Fraflytning/dødsfald

Ved dødsfald får de pårørende mulighed for at medvirke ved nedpakningen og registreringen af de efterladtes effekter.

Nedpakningen af indboet sker umiddelbart efter dødsfaldet, således at boligen kan være klar til indflytning senest 14 dage efter dødsfaldet. Foruden de pårørende vil der medvirke en repræsentant for plejehjemmet ved nedpakningen. Hvis de pårørende ikke ønsker at deltage eller ikke har mulighed for det, vil nedpakningen og registrering blive foretaget af to repræsentanter for plejecentret, hvorefter boet opbevares i aflåst depot eller andet sted uden for centret, hvis der ikke er plads i aflåst depot. Kontanter registreres i kommunens system eller opbevares i pengeskab. Smykker, der er vurderet specielt værdifulde opbevares i pengeskabet, indtil Skifteretten har frigivet boet.