Indflytning

Ofte kan det være svært at vide, hvad man skal tage med sig af møbler, når man flytter på plejehjem.

Vi har derfor lavet to forslag, der ligger som bilag i indflytningsmappen. Der henstilles til, at man ikke møblerer entréen af hensyn til passage. Samtidig henstiller vi til, at væggen bag døren holdes fri for store reolsystemer i en afstand af 2 m. fra hjørnet for, at sengen skal kunne køres ind og ud af rummet. Der kan i stedet placeres let flytbare møbler som vist på tegningerne. Det skal bemærkes, at man selv medbringer lamper og gardiner. Der er tre lamper i forvejen: Loftbelysning i gangen, på badeværelset og over sengen. Det er vigtigt at lægge vægt på en god belysning for at færdes trygt som synshandicappet.

Har man spørgsmål til indretningen, kan man rette henvendelse til kontaktpersonen.