Job hos os

Solterrasserne er en arbejdsplads med et speciale.

Derfor er den største og vigtigste ressource også vores dygtige medarbejderstab. En ressource, der ikke alene indeholder stor viden og kompetence men også en kultur, hvor vi vægter trivsel højt, har resulteret i, at mange af vore medarbejdere har været her i mange år.

Stort set alle beboere er svagtseende eller blinde og nogle døvblinde. Det betyder, at forventninger og krav til personalet retter sig mod beboernes særlige behov. Vi udruster og uddanner personalet, så de kan skabe en så optimal hverdag som muligt for vore beboere. Det gør vi f. eks. ved at give fastansatte medarbejdere:

  • En mentor i 3 måneder
  • Undervisning i forflytningsteknik
  • Undervisning ved en mobilityinstruktør
  • Undervisning i øjensygdomme til plejepersonalet
  • Grundig introduktion til husets specielle indretning og teknikker i forhold til specialet. 

Af personalegoder kan nævnes:
Personalegymnastik, månedlig loppemarked, morgenkaffe for alle medarbejdere i salen 1. fredag i måneden og uddeling af "månedens buket". Desuden tilbyder Københavns kommune et væld af personalegoder.