MED-udvalget

MED-udvalget består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter for centrets afdelinger.

MED-udvalget arbejder med temaer ud fra et årshjul, der tager udgangspunkt i lokalområde MED's temaer. Der arbejdes med strategiske temaer og praktisk nære temaer, som såvel medarbejdere som ledere byder ind med.