Økonomi

Har man ikke har mulighed for selv at skaffe kontanter, kan man blive tilmeldt: "Blindeservice", hvor der kan bestilles kontanter, der leveres som værdipost.

Dette kræver dog, at man er kunde i Danske Bank, da det er den eneste bank, der tilbyder en sådan ordning. Hvis man er kunde i en anden bank, er det derfor nødvendigt at skifte bank til Danske Bank. 

Der er opsat værdibokse i alle boliger. Beboerens nøgle til boligen virker til boksen. Personalets systemnøgle til boligerne virker ikke til boksene. I boksen ligger en seddel med beboerens navn, hvorpå alle bevægelser registreres, af såvel pårørende som personale. Hvis personalet på nogen måde skal være behjælpelig med tage penge derfra, skal der altid være to personer fra personalet til stede, når boksen åbnes. Der skal ligeledes være to underskrifter, når personalet deltager.