Særligt botilbud

I forbindelse med Solterrasserne ligger et særligt botilbud for blinde, synshandicappede med en svær synsnedsættelse og døvblinde