Specialplejecenter

Solterrasserne er et specialplejecenter for blinde og svagtseende samt døvblinde.

I de fysiske rammer er der lagt vægt på, at beboerne kan færdes trygt og værdigt i de nære omgivelser i hverdagen. 
 
Forventninger og krav til personalet retter sig derfor mod beboernes behov. Vi arbejder hele tiden på at optimere uddannelse af vores faste medarbejdere til at have stor faglig viden og til at kunne yde optimal omsorg og pleje i forhold til vore beboeres behov.

Af specielle ting i forhold til specialet kan nævnes:

  • at der alle hverdage afholdes lokalradio, der kan høres i alle boliger, hvor der fortælles om dagens vejrudsigt, menu, aktiviteter i og uden for centret, fødselsdage og andet aktuelt.
  • at vi kan hjælpe beboerne med ting, de ikke selv kan klare og ikke kan få hjælp til fra pårørende. 
  • at vi på Solterrasserne har en mobilityinstruktør ansat, som underviser beboerne i mobility samt underviser og superviserer personale, elever og studerende. Desuden rådgives og instrueres pårørende i f. eks. indretning af bolig ved behov. Endelig hjælpes der med synshjælpemidler til den enkelte beboer.