Værdigrundlag

Kerneopgaven på Solterrasserne er, at beboeren er i centrum.

Vores målsætning er, at livet fortsætter med værdighed og respekt for den enkelte.

Det overordnede værdigrundlag for Solterrasserne er:

  • At være et specialhjem for blinde, svagtseende og døvblinde beboere med specialuddannet personale.
  • At medarbejdere og beboere i fællesskab styrker beboernes sociale netværk og skaber et godt hjem, hvor de centrale værdier er tryghed, trivsel og ligeværdighed.
  • At både beboere og medarbejdere får mulighed for at udvikle sig personligt, og at arbejdspladsen er præget af tværfagligt samarbejde, åbenhed og uddannelse.
  • At information og medbestemmelse sættes i fokus.
  • At der er et højt aktivitetsniveau.